Recomanació

Nota:

  • D'1 de gener fins 30 d'abril i des de l'1 d'octubre fins desembre 31 estada mínima 2 nits.
  • maig estada mínima 3 nits.
  • juny i setembre estada mínima 5 nits.
  • Juliol i Agost estada mínima 7 nits.
  • Suplement de 300 € en concepte de neteja i canvi de llençols i tovalloles per a estades inferiors a 7 dies.
  • Es cobra una fiança de 1.500 € en efectiu o amb targeta de crèdit Visa o Màster Card que es retornarà pel mateix sistema de pagament un cop comprovat que tot està correcte a la casa.
  • A part del lloguer, els clients hauran de pagar l'Ecotaxa del Govern Balear.

Responsabilitat

En cas de no arribar a un acord raonable entre els afectats, s'estudiarà cada cas concret i es resoldrà o s'aplicarà segons Llei.

Si us plau....